• Épületek radiometriai felméréséhez

  javasolt vizsgálatok

  1. Helyszíni mérések az épületen belül

  a. radon aktivitás-koncentráció vizsgálat aktív detektorral, in-situ mérések;
  b. radon aktivitás-koncentráció vizsgálat beltéri passzív detektorral. Hosszabb időtartamú mérések (akár éves mérés is) az átlagos terhelés megismeréséhez;
  c. gamma-dózisteljesítmény mérés;
  d. radon visszatöltődés mérés az ingatlan legmélyebben elhelyezkedő helyiségében

  2. Helyszíni mérések az épület környezetében

  a. talajgáz radon aktivitás-koncentráció mérés. Talajszondával végzett in-situ mérések;
  b. víz radon aktivitás-koncentráció mérése folyadékszcintillációs spektrometriával (könnyen megmintázható kutak esetében).
  c. A vizsgálat a mérési pontok talajminta-vételezésével és a talajminták laboratóriumi fizikai és kémiai elemzésével válik teljessé, tekintettel arra, hogy a radon forrása a talajt felépítő ásványi összetevőkből származik, és mozgása a meteorológiai tényezőkön túl a talaj szerkezeti-szöveti jellemzőitől (szemcseméret, porozitás) és ásványi alkotóitól (U- tartalmú ásványok) függ.

  3. Eredmények kiértékelése

  Eredmények kiértékelése komplex radioaktív kitettségre vonatkozó szakvélemény készítése. Eredményektől függően javaslattétel a radioaktivitás csökkentésére, szükség esetén a mentesítésre.

  4. Építőanyagok laboratóriumi vizsgálata

  Építőanyagok laboratóriumi vizsgálata, amennyiben feltételezhető, hogy a felhasznált építőanyagok a sugárforrások.